קיילה

אומנם כבר גברת מבוגרת, ועדיין תשמור עלינו ותגן עלינו במסירות מוחלטת ותכנס ישר ללבכם עם מבטה המתוק של "פאפי אייז"

נכנסת לתנוחת ספינקס כשיורד הערב. 

קולטת את החיות המקומיות בכל נקודת עצירה,

מעדכנת את הצוות ומסמנת את הטריטוריה.

נקודת ענין :
חייות הבר לא מהווים סכנה לבני אדם.
הן סך הכל מתקרבות מ-2 סיבות
לבדוק מי הגיע לטריטוריה שלהן
וחיפוש אחרי אוכל ( שאנחנו תמיד מאחסנים בתוך הרכבים )
חיות קטנות קאיילה מסלקת בשקט.
בנוניות עם נביחה קצרה.
וגדולות כמו זאב או צבוע מקבלות מסר ברור מאוד לפי עוצמת הנביחות ואם צריך גם נהימה עמוקה.